Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY
OD DNIA 01 CZERWCA 2018 ROKU

 


 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z uwzględnieniem dopłaty Gminy Głuchołazy

PDFWysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z uwzglednieniem dopłaty Gminy Głuchołazy.pdf
 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki z uwzględnieniem dopłaty Gminy Głuchołazy 

PDFWysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki z uwzględnieniem dopłaty Gminy Głucholazy.pdf
 

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 roku w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwały Nr IX/118/19 w  sprawie dopłaty
do 1 m3 dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy oraz Uchwały

Nr IX/119/19 w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych  ścieków na terenie Gminy Głuchołazy ulega zmianie cena wody i ścieków

PDFUchwała Rady Miejskiej NR IX 118 19.pdf 
PDFUchwała Rady Miejskiej NR IX 119 19.pdf

Cena wody po dopłacie z VAT - 6, 29 zł

Cena ścieków po dopłacie z VAT - 6,46 zł
 

Wersja XML