Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Decyzja WR.RZT.70.43.2021

Decyzja  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 maja 2022 roku nr WR.RZT.70.43.2021 zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Głuchołazy na okres 3 lat.

Załącznik

PDFWR.RZT.70.43.2021.pdf (962,63KB)

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY
OD DNIA 23 CZERWCA 2022 ROKU

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z uwzględnieniem dopłaty Gminy Głuchołazy

PDFUchwała Nr XLIII 417 22 Rady Miejskiej w Głuchołazach.pdf (367,70KB)

Ceny wody i ścieków w okresie od 23.06.2022 roku do 22.06.2023 roku

cena wody po dopłacie z VAT – 7,46 zł

cena ścieków z VAT – 7,74 zł

Ceny wody i ścieków w okresie od 23.06.2023 roku do 22.06.2024 roku

cena wody po dopłacie z VAT – 7,46 zł

cena ścieków z VAT – 7,73 zł

Ceny wody i ścieków w okresie od 23.06.2024 roku do 22.06.2025 roku

cena wody po dopłacie z VAT – 7,46 zł

cena ścieków z VAT – 7,70 zł


 

Wersja XML