Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jakość wody

     Bezpośredni nadzór nad jakością wody sprawuje Laboratorium Badania Wody
i Ścieków Spółki „Wodociągi Sp. o.o. w Głuchołazach. Laboratorium Spółki kontroluje codziennie jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Głuchołazy. Woda uzdatniona nie przekracza norm jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

      Ponadto Spółka realizuje harmonogram wewnętrznego monitoringu jakości wody w zakresie fizykochemii i mikrobiologii wykonywane przez akredytowane laboratorium.

Wyniki badań wody dla poszczególnych ujęć wody
PDFWodociąg Głuchołaski - sieć Bodzanów.pdf (281,03KB)
PDFWodociąg Głuchołaski - sieć Jarnołtówek.pdf (281,02KB)
PDFWodociąg Głuchołaski - sieć Jarnołtówek P1.pdf (280,62KB)
PDFWodociąg Głuchołaski - SUW Głuchołazy - analiza pełna.pdf (306,31KB)
PDFWodociąg Głuchołaski - SUW Głuchołazy - wskaźniki A.pdf (281,02KB)
PDFWodociąg Głuchołaski - SUW Park Leśny - analiza pełna.pdf (304,78KB)
PDFWodociąg Głuchołaski - SUW Park Leśny - wskaźniki A.pdf (280,49KB)
PDFWodociąg Nowy Las - sieć Charbielin.pdf (280,63KB)
PDFWodociąg Nowy Las - sieć Wilamowice Nyskie.pdf (280,30KB)
PDFWodociąg Nowy Las - Ujęcie -przepompownia.pdf (304,96KB)
PDFWodociąg Podlesie - Hydrofor - analiza pełna.pdf (378,90KB)
PDFWodociąg Podlesie - hydrofor - wskaźniki A.pdf (280,52KB)
PDFWodociąg Pokrzywna - sieć Pokrzywna.pdf (280,46KB)
PDFWodociąg Pokrzywna - Ujęcie - analiza pełna.pdf (304,55KB)
PDFWodociąg Pokrzywna - Ujęcie wody - wskaźniki A.pdf (279,91KB)
PDFWodociąg RSP Nowy Świętów - SUW RSP - analiza pełna.pdf (378,94KB)
PDFWodociąg RSP Nowy Świętów- SUW - wskaźniki A.pdf (280,29KB)
PDFWodociąg Sławniowice - sieć Gierałcice.pdf (280,29KB)
PDFWodociąg Sławniowice - SUW Sławniowice - analiza pełna.pdf (305,06KB)
PDFWodociąg Sławniowice - SUW Sławniowice - wskaźniki A.pdf (280,30KB)
  

 

Wersja XML