Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi Laboratoryjne

Zakładowe Laboratorium Badania Wody i Ścieków

     Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Głuchołazy kontrolowana jest przez Zakładowe Laboratorium Badania Wody i Ścieków, mieszczące się na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reymonta 12
w Głuchołazach.
      Zakładowe Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzonych  wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi przez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratorium prowadzi:

     W sprawach oferty współpracy w zakresie badań laboratoryjnych oraz produkcji wody prosimy o kontakt:
Elżbieta Świeca - Kierownik Produkcji Wody 
tel. 077/439-19-32, 439-29-32  wew. 17.

e-mail: e.swieca@wodgluch.pl

Wersja XML